Thứ năm, 09 Tháng 5 2019 09:48

Kết thúc năm 2018, VRE ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 9.124 tỷ đồng (+65% yoy, 114% KH), Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 2.413 tỷ đồng (+19% yoy) và 2.404 tỷ đồng (+19% yoy). Cụ thể, doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 5.505 tỷ đồng (60% tổng doanh thu), doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 3.432 tỷ đồng (38% tổng doanh thu), còn lại doanh thu khác đạt 185 tỷ đồng (2% tổng doanh thu).

Thứ năm, 02 Tháng 5 2019 13:02

Theo CTCK Bản Việt (VCSC), CTCP Gemadept (HOSE: GMD) là khoản đầu tư hấp dẫn nhờ hưởng lợi từ hoạt động sản xuất gia tăng.

TIN XEM NHIỀU

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT