Báo cáo tài chính - Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  • Thứ ba, 04 09 2019

Báo cáo kết quả kinh doanh trình bày thông tin về doanh thu, chi phí và lợi nhuận được tạo ra do hoạt động kinh doanh trong giai đoạn đó.

Nguyên tắc của bảng báo cáo hoạt động kinh doanh.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được lập để trình bày thông tin về về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong thời kỳ xác định. Theo nguyên tắc cân đối:

Doanh thu – Chi phí = Lợi nhuận

bao-cao-ket-qua-kinh-doanh-la-giRút gọn thêm tí nữa, ta có:

ban-bao-cao-hoat-dong-kinh-doanh-2-768x577

Đứng trên vị trí nhà quản lý doanh nghiệp, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có tác dụng như sau:

- Các doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh với mục đích chính là thu được lợi nhuận để vốn của họ tăng lên. Vì lợi nhuận là mục đích quan trọng nhất của doanh nghiệp, cũng như những người có quyền lợi liên quan cho nên việc cung cấp các thông tin về tình hình kinh doanh của từng hoạt động, sự lãi, lỗ của doanh nghiệp có tác dụng quan trọng trong việc ra các quyết định quản trị, cũng như quyết định đầu tư cho vay của những người liên quan. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giúp cho việc quyết định xây dựng các kế hoạch cho tương lai phù hợp.

Andy Huỳnh Tổng hợp

Skype: andyhuynh245 - Zalo: 0982573938

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Đăng nhập để gửi bài bình luận

Tin Xem Nhiều

TIN XEM NHIỀU

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT