Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi nhận dòng tiền mặt chạy ra và dòng tiền mặt chạy vào của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian (thời kỳ) nhất định (thường là 1 quý, 6 tháng hay 1 năm).

Do đó, nó cung cấp thông tin giúp người sử dụng đánh giá các thay đổi trong tài sản thuần, cơ cấu tài chính, khả năng chuyển đổi của tài sản thành tiền, khả năng thanh toán và khả năng của doanh nghiệp trong việc tạo ra các dòng tiền trong quá trình hoạt động.

Nguyên tắc bảng lưu chuyển tiền tệ

1.Bang-bao-cao-luu-chuyen-tien-te-hoc-chung-khoan-o-dau-tot

Mẫu bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ

2.Bang-bao-cao-luu-chuyen-tien-te-hoc-chung-khoan-o-dau-tot

3.Bang-bao-cao-luu-chuyen-tien-te-hoc-chung-khoan-o-dau-tot

Andy Huỳnh Tổng hợp

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Đăng nhập để gửi bài bình luận

Tin Xem Nhiều

TIN XEM NHIỀU

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT